μισθοῦ


μισθοῦ
μισθός
hire
masc gen sg
μισθόω
let out for hire
pres imperat mp 2nd sg
μισθόω
let out for hire
imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.